Terminsstart VT 2021 kan börja!

27 januari, 2021 av Andreas Johansson

Under den senaste tiden har flera samhällsinstanser på nationell, regional och lokal nivå lättat några av de restriktioner som tillämpats under vintern för att minska smittspridningen av Covid-19 i Sverige. Vi har i kårstyrelsen utvärderat vår egen situation i kåren och bedömer att vi kan starta igång vår verksamhet på alla avdelningar med fysiska veckomöten. En förutsättning för detta är att vi fortsättningsvis följer myndigheternas rekommendationer som gäller. I kårstyrelsen har vi gjort en gemensam riskbedömning där vi identifierat en rad olika riskminskande åtgärder för olika aktiviteter vilket också blir våra riktlinjer för den verksamhet som våra avdelningar bedriver. Vi önskar att alla ledare på våra avdelningar tittar igenom riskanalysen och tar till sig informationen. Det blir till stor del ni ledare som tillsammans har ansvaret för att riktlinjerna efterlevs under våra scoutträffar.

Förhoppningsvis kommer smittspridningen hållas nere i vårt samhälle och att vi fortsatt kan bedriva fysiska scoutmöten. Informationen från Scouterna central uppdateras kontinuerligt. Från kårstyrelsens sida följer vi utvecklingen av pandemin och reviderar vår riskanalys regelbundet.