För dig som är scout!

Medlemsavgift

Huddinge Scoutkårs verksamhet är ideell och finansieras genom medlemsavgifter och bidrag. Ledare får inte någon ersättning för sitt arbete utan pengarna används till sådant som material för mötesaktiviteter, lokalhyra och lägerutrustning. Varje termin betalar man som scout därför en medlemsavgift.
Från och med hösten 2014 gäller följande medlemsavgift per termin:

Första barnet 500 kr
Övriga syskon 450 kr
Vuxenmedlem 200 kr
Aktiv ledare på avdelning eller funktionär 10 kr

Faktura på medlemsavgiften skickas ut från Scouternas riksorganisation.

E-faktura

Vi uppmanar alla som har möjlighet att anmäla sig för e-faktura eftersom vi då sparar pengar samt gör en insats för miljön. Anmälan gör var och en på sin internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man hittar på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar.

Vad ingår i medlemskapet?

  • Delta i scoutkårens verksamhet (som avdelningsmöten, hajker och läger)
  • Medlemsskap i Scouternas riksorganisation och Södertörns Scoutdistrikt
  • Försäkringsskydd vid alla scoutaktiviteter
  • Tidningen Scout

Avsluta ditt medlemskap

Har du eller ditt barn slutat i Scouterna? Meddela det snarast till avdelningsledarna.
Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Dessutom kan vi snabbare erbjuda en plats till de som väntar när vi har kö.

Scoutdräkten

Vi scouter känns lätt igen när vi bär den blå scoutskjortan eller andra blå scoutkläder. På scoutskjortan fäster vi märken för att berätta vad vi gjort, tillhörighet och vilka intressen vi har.

Grundplaggen i scoutdräkten är en scoutskjorta -t-shirt, -piké med märken och scouthalsduk med sölja. När alla har samma kläder ser man inte vem som är fattig eller rik och det skapar gemenskap. Det finns många andra grupper som också skaffar sig gemensam tröja eller dräkt för att markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen, till exempel fotbollslag.

Scoutskjorta

Köp scoutdräkten

Du kan köpa scoutdräkten, scoutmärken, andra snygga scoutkläder och massor av coola scoutprylar i Scouternas egen shop.

Där kan du också läsa mer om vad som gäller för märkesplacering.

Kolla gärna med kåren eller avdelningen innan du handlar, eftersom det ibland görs gemensamma beställningar.

Aktiviteter

På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »

Läger

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår åker på ett eget helgläger (hajk) varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger tillsammans med andra kårer.

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för er scouter under terminen.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempen vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »