Kåren har en publiceringspolicy med riktlinjer för hur vi publicerar material (text och bild) om vår verksamhet. Vi har ambitionen att efter bästa förmåga följa dessa riktlinjer. Om du anser att vi bryter mot vår policy, vänligen maila web(at)huddingescoutkar.se.

[bifogade-filer]