En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 250 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 7 avdelningar fördelade på 2 spårar-, 2 upptäckar-, en äventyrar-, en utmanar- och en roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan, oftast vid vårt hus Kvarnbergsgården. Ibland träffas vi även vid vår stuga vid Gladö Kvarn.

Kåren har en vald styrelse som träffas regelbundet. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande och vi har en grupp som tar hand om Gladö-stugan.