Framåtanda, fart och fläkt,
stolt i blå och rosa dräkt.
Alla scouter i vår kår
löser uppgift lätt som svår.
Är det svårt? (bara den som leder ropet)
Kämpa hårt! (alla svarar)
HUDDINGE!!!