Huddinge Scoutkårs verksamhet är ideell och finansieras genom medlemsavgifter och bidrag. Ledare får inte någon ersättning för sitt arbete utan pengarna används till sådant som material för mötesaktiviteter, lokalhyra och lägerutrustning. Varje termin betalar man som scout därför en medlemsavgift.
Från och med hösten 2014 gäller följande medlemsavgift per termin:

Första barnet 500 kr
Övriga syskon 450 kr
Vuxenmedlem 200 kr
Aktiv ledare på avdelning eller funktionär 10 kr

Faktura på medlemsavgiften skickas ut från Scouternas riksorganisation.

E-faktura

Vi uppmanar alla som har möjlighet att anmäla sig för e-faktura eftersom vi då sparar pengar samt gör en insats för miljön. Anmälan gör var och en på sin internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man hittar på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar.

Vad man får för medlemsavgiften

  • Delta i scoutkårens verksamhet (som avdelningsmöten, hajker och läger)
  • Medlemsskap i Scouternas riksorganisation och Södertörns Scoutdistrikt
  • Försäkringsskydd vid alla scoutaktiviteter
  • Tidningen Scout