Uppdatering Covid-19 (November)

9 november, 2020 av Andreas Johansson

Den 29 oktober kom Folkhälsomyndigheten ut med nya striktare direktiv om hur vi svenskar kan röra oss i vårt samhälle på ett säkert sätta samt vad vi avråds från att göra för att inte smittas och sprida smittan av Covid-19 vidare. För Stockholms län finns lokala allmänna råd och det är utifrån dessa i kombination med rekommendationer från Scouterna som vi nu reviderar upplägget på vår scoutverksamhet. Detta i hopp om att vi på ett tillräckligt Corona-säkert sätt kan fortsätta med våra scoutaktiviteter.

Utifrån de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndigheten och från Scouterna centralt försöker vi hålla oss till följande:

  • För spårarscouter, upptäckarscouter och äventyrarscouter kan våra scoutmöten fortsätta där alla aktiviteter sker utomhus.
  • För utmanarscouterroverscouterledarmöten och funktionärsmöten (15 år och äldre) hålls träffarna fortsättningsvis digitalt.
De som är ledarassistenter (eller ”superscouter”) bedömer vi kan fortsätta delta på de fysiska mötena. Ledarassistenterna är en viktig del i att få kårens avdelningar att fungera och då de yngre åldersgrupperna håller sina möten utomhus bedöms risken vara låg.

Folkhälsomyndighetens lokala råd för Stockholm som ovan riktlinjer baseras på gäller till och med 19 november och kan komma att förlängas. Vi följer utvecklingen av Covid-19 och utformar vår verksamhet därefter.

Som tidigare gäller fortsättningsvis att man håller god handhygien och avstår från att delta på våra fysiska möten om man har minsta symtom som kan liknas vid Covid-19. Mer info finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Slutligen vill jag säga att ni alla gjort ett jättebra jobb det här året med att ställa om kårens verksamhet till att kunna fortsätta trots den pågående pandemin. Tack för allt ni gör!